• 2

 

Опис послуги:

Вичерпний перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги:

1. Заява установленої форми

2. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою (документом, на підставі якого використовується земельна ділянка для будівництва, може бути державний акт, свідоцтво про право власності на землю, договір оренди/суперфіцію; під терміном «засвідчена в установленому порядку» мається на увазі або нотаріальне посвідчення документа, або посвідчення документа керівником підприємства, установи, організації, що надає такий документ); Вичерпний перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги:

3. Ситуаційний план-схема щодо місцезнаходження земельної ділянки (виконується у довільній графічній формі на викопіюванні із матеріалів містобудівної або картографічної документації); Вичерпний перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги:

4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000; Вичерпний перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги:

5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності); Вичерпний перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги:

6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру – у разі відсутності містобудівного кадастру); Вичерпний перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги:

7. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням); Вичерпний перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги:

8. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва (містобудівний розрахунок – розрахунок щодо граничнодопустимих параметрів забудови, умови ув’язки архітектурно-планувального та об’ємно-просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій,транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою із дотриманням чинних нормативних документів. Містобудівний розрахунок не є стадією проектування і розробляється та надається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкту будівництва та його техніко-економічні показники (назва об’єкту, поверховість, площа забудови, загальна площа об’єкту, відповідність щільності забудови (при житловому будівництві) та інша інформація, яка на думку інвестора дає повне уявлення про його наміри).

Суб’єкт надання:

Відділ містобудування та архітектури Новогродівської міської ради

Вартість

Безкоштовно

Місце надання

ЦНАП

Строк надання

10 робочих днів

Номер послуги

28

Необхідні документи:

Завантажити - Zayava-budapasport.doc