• 2

 

Інформації про кінцевих бенефіціарних власників громадських об’єднань

структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за №768/36390. Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами. У структурі власності потрібно зазначити розмір участі кожного з власників, а також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці "Фінансовий моніторинг" та доступні за посиланням: https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_o wnership_structure-517;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента;

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського,судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи (громадської спілки) є юридична особа – нерезидент.

Способи оновлення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника:

- під час проведення окремої реєстраційної дії відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", перелік документів для якої зазначено вище;

-- під час вчинення інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Наприклад, внесення змін до відомостей про свій відокремлений підрозділ, для чого у формі відповідної заяви щодо державної реєстрації у блоці "Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника" може обрати поле "потребують оновлення" та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про кінцевого бенефіціарного власника.

Адміністративний збір:

- не справляється у разі подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника протягом трьох місяців з 11 липня 2021 року;

- справляється у разі одночасного внесення інших змін до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про громадське об’єднання (відповідно до частиничетвертої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань") у розмірі, встановленому статтею 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

- справляється у разі подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", після закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»