• 2

 

Корисна інформація щодо реєстрації громадських формувань із статусом юридичної особи

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Форми заяв затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 р. за № 3268/5 (зі змінами). У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. Документи поштовим відправленням надсилаються за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 39/3, м.Краматорськ, Донецька область, 84301.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Закон України «Про громадські об’єднання»

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України «Про політичні партії в Україні»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області:

бул. Машинобудівників, 32, каб.406, м.Краматорськ,

Донецька область, 84313

Телефон: (06264)17446

«Гаряча лінія» (06264)42500

Примітка: Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за текстом скорочено як Єдиний державний реєстр.

1. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування зі статусом юридичної особи: 1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (за затвердженою формою);

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського формування про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (оформлюються протоколом). Вимоги: підписується головою та секретарем загальних зборів (конференції, тощо), прошивається, пронумеровується. Для структурних утворень політичних партій та профспілок, їх організацій або об’єднань справжність підписів засвідчується нотаріально;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об’єднання, політичні партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру. Це, в тому числі, протокол про скликання загальних зборів (конференції, тощо); список присутніх (учасників, делегатів) профспілки; документ про хронологію підготовки та проведення загальних зборів (конференції, тощо) із посиланням на пункти чинної редакції статуту (етапи: скликання, наявність кворуму, процедура голосування), тощо;

5) документ про сплату адміністративного збору (у випадках, передбачених частиною першою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

У разі внесення змін до складу керівних органів громадського формування, що має статус юридичної особи, також надаються відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

У разі внесення змін до установчого документа також надається установчий документ юридичної особи в новій редакції (прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою, справжність підписів на якому, окрім громадського об’єднання, засвідчується нотаріально).

2. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи:

1)заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання (організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2)примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

3. Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту політичної партії.

У разі внесення змін до складу керівних органів структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, також надаються відомості про керівні органи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

Особливості щодо державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання: внесення змін до відомостей повинно бути забезпечено протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Особливості щодо державної реєстрації змін до відомостей про структурне утворення політичної партії: внесення змін до відомостей повинно бути забезпечено протягом 10 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Увага! У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свій паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

Увага! Органи управління громадського формування визначаються Статутом, на підставі якого здійснюється діяльність громадського формування. Статутом також можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо прийняття відповідних рішень.

Адміністративний збір за державну реєстрацію змін юридичних осіб:

- структурне утворення політичної партії - 530 грн.,

- громадське об’єднання - 180 грн.,

- профспілка, її організації та об’єднання профспілок – безоплатно.

Реквізити:

БАНК: ГУДКСУ у Донецькій області

МФО: 834016

КОД ПЛАТЕЖУ:22010300

КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 37944338

ОТРИМУВАЧ ПЛАТЕЖУ: Краматорське УК/м. Краматорськ

РАХУНОК: 31113170700059 ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: за державну реєстрацію змін юридичної особи – (назва).