• 2

 

Затверджено новий перелік адміністративних послуг

1.Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення

2.Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

3.Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

4.Продовження строку дії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

5.Видача дублікатів посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

6.Направлення на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7.Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок

8.Надання будівельного паспорту

9.Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди

10.Про поновлення батьківських прав

11.Встановлення опіки/піклування над дитиною

12.Реєстрація народження дитини

13.Надання повної цивільної дієздатності

14.Надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

15.Припинення функціонування прийомної сім’ї

16.Звільнення від обов’язків опікуна/піклувальника

17.Утворення прийомної сім׳ї

18.Участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї .

19.Затвердження висновку про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав

20.Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

21.Визначення місця проживання дитини

22.Надання дозвілу на укладання договору про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно дитини

23.Видача дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень,ордеру про видалення зелених насаджень, акту обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню чи пересаджуванню

24.Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

25.Видача довідки про перебування на квартирному обліку або іншого документа, що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов

26.Ордер на жиле приміщення

27.Ордер на службове жиле приміщення

28.Надання дозволу на експлуатацію об’єкту поводження з небезпечними відходами

29.Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою в м.Новогродівка

30.Надання довідки щодо підтримання належного санітарного стану на земельній ділянці для подовження договору оренди

31.Про поновлення (продовження) договору оренди земельної ділянки

32.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, у власність та користування

33.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, у власність та користування

34.Про внесення змін до рішення Новогродівської міської ради з питань регулювання земельних відносин

35.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)

36.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

37.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі її в оренду, у власність, у користування або в постійне користування

38.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

39.Про припинення права користування земельною ділянкою

40.Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

41.Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

42.Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

43.Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

44.Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

45.Оформлення та видача проїзного документа дитини

46.Оформлення та видача паспорта громадянина України

47.Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

48.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

49.Реєстрація місця проживання особи

50.Зняття з реєстрації місця проживання особи

51.Реєстрація місця перебування особи

52.Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

53.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

54.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

55.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

56.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

57.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

58.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

59.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

60.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

61.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

62.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

63.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

64.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

65.Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

66.Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

67.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

68.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

69.Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

70.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

71.Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

72.Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

73.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

74.Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

75.Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

76.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

77.Державна реєстрація змін до домостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

78.Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

79.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

80.Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи

81.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

82.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням

83.Державна реєстрація: Права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

84.Видача інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

85.Державна реєстрація створення громадського об’єднання

86.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

87.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

88.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання

89.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

90.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

91.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

92.Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

93.Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

94.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

95.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

96.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

97.Оформлення дозвілу на розміщення зовнішньої реклами

98.Висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

99.Висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

100.Видача та поновлення експлутаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва,переробки або реалізації харчових продуктів

101.Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

102.Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини

103.Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів) для агропродовольчих ринків

104.Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

105.Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та на початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

106.Дозвіл на участь у дорожному русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

107.Дозвіл на дорожне перевезення небезпечних вантажів

108.Декларація відповідності матеріально- технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

109.Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації

110.Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт

111.Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт

112.Про надання дозволу на складання технІчноЇ документацІЇ із землеустрою щодо інвентаризації земель

113.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

114.Про встановлення особистого строкового сервітуту

115.Про поновлення (продовження) договору особистого строкового сервітуту

116.Про припинення договору особистого строкового сервітуту

117.Про надання дозволу на продаж земельної ділянки та на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

118.Про продаж земельної ділянки комунальної власності

119.Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав та виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

120.Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

121.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

122.Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

123.Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

124.Надання дозволу на виїздну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків в м.Новогродівка

125.Видача дозвілу (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

126.Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

127.Видача дозвілу на проведення діагностичних,експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання